Přehled certifikovaných systémů  
                   
  označení systému držitel certifikátu název  výrobku typ hmoty / katalogový list materiál na dodatečný posyp dávkování hmoty / dávkování materiálu na dodatečný posyp (g.m-2) certifikát měření na ZÚ po 18/24/30/36/42 měsících od pokládky  
  32549 Hardman UH, Uherské Hradiště BASCOPLAST FEIN BA 10, strukturální KPS Weissker Lux 180-850 5H1 1800 / 370 208/C5/2022/7.1 18, 24
 
  32550 Hardman UH, Uherské Hradiště BASCOPLAST FEIN BA 10, strukturální KPS Weissker DuoLux 180-850 135H1  1800 / 350 208/C5/2022/7.1 18, 24
 
  32493 LADO, Prievidza, Slovenská republika Dolak 2K KPS Sovitec 125-600 H 2600 / 400 208/C5/2021/4.1 18, 24, 30, 36, 42
 
  32556 SWARCO Limburger Lackfabrik, Diez, Německo Limboplast D 480 / Limboplast D580 KPS SolidPlus 50 212-850 T18 2540 / 450 208/C5/2022/8.1 18, 24