Přehled hmot červené barvy  
     
  označení systému výrobce / distributor  název  výrobku typ hmoty / katalogový list prohlášení shody  
  71001 Hit Hofman, Psáry ReibePlastik - Hladký KP prohlášení shody  
  71002 Hit Hofman, Psáry ReibePlastik - Hladký  KP prohlášení shody  
  71003 Hit Hofman, Psáry ReibePlastik - Strukturální KPS prohlášení shody