Aktualizace Katalogu hmot - nově zařazené výrobky
                   


  označení systému držitel certifikátu název  výrobku typ hmoty / katalogový list materiál na dodatečný posyp dávkování hmoty / dávkování materiálu na dodatečný posyp (g.m-2) certifikát měření na ZÚ po 18/24/30/36/42 měsících od pokládky  


  32647 HELIOS, Domžale, Slovinsko Signodur Struktural EQ RUMENI
KPS Swarcoflex 200-800 T18 1900 / 350 208/C5/2023/25.1 18  


  32648 HELIOS, Domžale, Slovinsko Signodur Roll Premix BELI KP Swarcoflex 200-800 T18 M20
2200 / 500 208/C5/2023/26.1 18
 


  11649 KANSAI HELIOS Austria GmbH, Wien, Rakousko Remo 100-B RB Swarco T14 100-600 580 / 300 208/C5/2024/1.1 -  


  11650 KANSAI HELIOS Austria GmbH, Wien, Rakousko Remo 100-B RB Echolux Super 3FT 580 / 300 208/C5/2024/1.1 -  


  11651 KANSAI HELIOS Austria GmbH, Wien, Rakousko Remo 100-B
RB Weissker Lux 180-850 5AH1 600 / 340 208/C5/2024/1.1 18